Empowering Young People

Kesän 2017 tapahtumat ja leirit – NYT VOI ILMOITTAUTUA!!

Ilmoittautumiset leireille ja tapahtumiin on auki!
Nyt kannattaa siis olla aktiivinen ja toimia, ettei mitään mene ohi…

Valitse itsellesi sopiva tapahtuma ja varmista paikkasi kesän huippujutuissa. Tapahtuman nimeä klikkaamalla pääset lisätietoihin ja ilmoittautumiseen

Koodipäiväleiri 5. –  9.6. klo 10-16 

TuNMKY Koripallokoulu 5.-8.6.

Teemu Rannikko Summer Camp 8.-9.6.

Tyttöleiri 19. – 22.6. Harvan saaressa

NMKY:n Kesäkeskiviikkoretki Puuhamaahan 28.6.

Sporttileiri 10. – 13.7. Harvan saaressa

Isä-Lapsi-leiri 13. – 16.7. Harvan saaressa

Perheleiri 21.-23.7. Harvan saaressa

Poikien seikkailuleiri 24. – 27.7. Harvan saaressa

NMKY:n Musiikkileiri 1. – 4.8. Harvan saaressa

Isovanhempi-lapsi leiri Harvassa 8. – 11.8.

 

Musiikkiopiston opintosuunnitelma OPS

Turun NMKY:n Musiikkiopisto

Solistisen linjan opetussuunnitelma

 

1. Toiminta-ajatus

 

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi ajatuksena on tarjota musiikkiopistotason opetusta myös aikuisiällä oleville musiikin harrastajille ilman ikärajoituksia aikuisosastolla.

 

2. Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, -ympäristö ja työtavat 

 

Oppilaitoksessa voivat opiskella kaikenikäiset ja kaikkia tuetaan elämänikäisen musiikkiharrastuksen toteutumiseen myös käytännössä. Yhdistyksen useissa kuoroissa, vaskipuhallinorkesterissa sekä soitinryhmissä on mahdollista jatkaa musiikkiharrastusta vielä aktiivisen opiskelun jälkeenkin pidemmän aikavälin tavoitteita.

 

3. Opetuksen tarjonta

 

Solistista opetusta tarjotaan länsimaisen musiikkitradition keskeisille instrumenteille. Solistisella linjalla opetuskertoja on syyskaudella 14 ja kevätkaudella 16. Oppitunnin pituus on 30 minuuttia ja lisämaksusta on myös mahdollisuus 45 minuutin tunteihin. Tämän lisäksi uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

 

Musiikin perusteet kuuluvat myös opinto-ohjelmaan, opetusta järjestetään kolmella tasolla:

 

 • Teoria ja säveltapailu 1
 • Teoria ja säveltapailu 2
 • Teoria ja säveltapailu 3

 

Oppituntien pituus on 45 – 60 minuuttia. Tarvittaessa järjestetään myös yleisen musiikkitiedon sekä musiikkiopistotason kursseja.

 

4. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

 

Opiskelun tavoitteet pyritään asettamaan oppilaslähtöisesti. Ensisijaisesti tavoitteena on toteuttaa musiikin perustason osaaminen, mutta myös väljemmät tavoitteet ovat oppilaskohtaisesti mahdollisia. Tavoitteena on lukuvuoden pidentäminen vastaavaksi kuin muillakin taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti antavien musiikkioppilaitosten kanssa. Opiskeluun kuuluvat osallistumiset ja esiintymiset musiikkiopiston tilaisuuksissa ja konserteissa.

 

5. Opetusjärjestelyt

 

Opetus tapahtuu omissa toimitiloissa Sirkkalankatu 27:ssa, Turussa. Muina opetustoimipisteinä ovat Rusko, Tarvasjoki ja Vahto. Opetus on pääasiassa yksilöopetusta. Yksittäinen opetuskerta voidaan pitää yhteissoittona eri kokoonpanoissa, periodina tai konsertteihin valmistautumisina.

 

6. Opiskeluaika

 

Tavoitteellisessa opiskelussa perustason opinnot tulisi suorittaa noin kymmenessä vuodessa tai nopeamminkin. Tämän jälkeen on mahdollista siirtyä aikuisopiskeluun avoimella osastolla. Opiskeluaika soittimissa on 22 ikävuoteen ja laulajilla 24 ikävuoteen.

 

7. Suoritettavat tasosuoritukset ja arvioinnit

 

Opiskelu solistisella linjalla antaa valmiudet instrumenttiaineiden ja musiikin perusteiden perus- ja musiikkiopistotason tasosuoritusten suorittamiseen. Perustasolla suoritetaan tasosuoritukset perustaso 1,  perustaso 2 ja perustaso 3. Tämän jälkeen suoritetaan tasosuoritus musiikkiopistotaso.

 

Suoritusten sisällöissä noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n julkaisemia ohjeita. Solististen aineiden tasosuoritukset voidaan jakaa kahteen osaan: tekniseen ja varsinaiseen ohjelmisto-osaan. Tällöin tekniseen osioon voidaan sisällyttää asteikkosoitto, primavista-tehtävä, etydi sekä mahdolliset transponointitehtävät.

 

Solististen aineiden suorituksissa tulee lautakunnassa olla jäseniä seuraavasti:

 

 • Perustaso 1: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 2: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 3: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä joista yksi on oma opettaja
 • Musiikkiopistotaso: puheenjohtaja ja kolme jäsentä joista yksi on oma opettaja

 

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 – 5 tai uusittava, poikkeuksena Perustaso 1 ja 2, jossa arvosanat ovat suoritettu tai uusittava. Primavista-tehtävä arvioidaan numeroin 1 – 5 paitsi tasosuoritus 1:ssä ja 2:ssa. Päättösuorituksissa voidaan arviointia tarkentaa numeroin 1 – 25. Seuraavan tasosuorituksen suorittamiseen tarvitaan edellisestä tasosuorituksesta arvosana tyydyttävä (2). Arvosana-asteikko tasosuoritus 2:sta alkaen on seuraava: tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen.

 

Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin sanallisella palautteella ja tasosuorituksessa annetaan oppilaalle myös kirjallinen palaute. Lisäksi jokaisen lukukauden lopussa annetaan suullinen arvio oppilaalle tavoitteissa pysymisestä. Pienen oppilaan kohdalla palaute annetaan myös huoltajille.

 

8. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisissa musiikkioppilaitoksissa ja musiikkiluokilla tehdyt suoritukset voidaan hyväksilukea musiikkiopiston rehtorin päätöksellä.

 

 

9. Oppilaaksi ottaminen

 

Sisäänpääsytesti pidetään keväisin ja tarvittaessa syksyisin. Lisäksi opettajalla on mahdollisuus kesken lukukautta suositella oppilasta musiikkiopistoon. Pääsääntöisesti kaikki sisään otettavat oppilaat suorittavat sisäänpääsytestin.

 

 10. Yhteistyö huoltajien kanssa

 

Tärkeää on, että oppilaan lisäksi myös vanhemmat saavat riittävästi luotettavaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja oppilaan edistymisestä. Oppilasarvioinnin tulee olla oppilaan kehittymistä tukevaa ja kannustavaa.

 

11. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

 

Oppilaskonsertteja ja muita tilaisuuksia pyritään järjestämään myös Turun NMKY:n ulkopuolella. Yhteistyökumppaneina ovat Turun muut musiikkioppilaitokset; Turun konservatorio, Turun seudun musiikkiopisto, Turun ev.lut-seurakunnat, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, koulut, kulttuuritoiminta vanhainkodeissa, päiväkodit ja muut julkiset laitokset.

 

Myös musiikin perusteiden opetusta voidaan järjestää ulkopuolisille musiikin harrastajille ryhmäopetushintaan, kuten kuorojen jäsenille tai oppilaiden vanhemmille.

 

12. Todistukset

 

Musiikin perustason päättötodistus annetaan, kun seuraavat suoritukset ovat hyväksytysti suoritettu:

 

 • Pääaine: perustaso 3 (laulu: perustaso 2)
 • Teoria ja säveltapailu ts 3
 • Yleisen musiikkitiedon kurssi
 • aktiivinen osallistuminen yhteismusisointiin eri kokoonpanoissa

 

 

Sivunvaihto Turun NMKY:n Musiikkiopisto

 

 

Musiikin perustason 

PÄÄTTÖTODISTUS

 

 

 

______________________________________________ , henkilötunnus ___________- _______

 

 

aloittanut musiikkiopistossa  ____. ____. 20____  pääaineenaan ___________________________

 

on suorittanut perustasolla vaadittavat opinnäytteet saaden niistä seuraavat arvosanat:

 

 

 

__________________________________ päättösuoritus ____.____. 20____

 

 

Yleisarvosana _____________________________ / 5 pistettä

 

Prima vista ________________________

 

 

Musiikin perusteiden päättösuoritus:

 

 

Osallistuminen yhteismusisointiin:

 

 

 

 

 

Muut opintosuoritukset:

 

 

 

 

 

_______________________________  ____.____. 20____

 

 

Rehtori _________________________________________

 

 

…………………………………………………………

 

 

Arvosteluasteikko: erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), hyväksytty(1).

Koulutus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, L 633/1998. Koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja päättösuoritukset on tehty Suomen musiikkioppilaitosten liiton taso-suoritusten sisältöjen mukaan. Musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot.

Töihin NMKY:n iltapäivätoimintaan

Turun NMKY hakee ohjaajaa koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2017-2018

 

Toimipisteemme sijaitsee Hirvensalon nuorisotalolla, Taipaleenkatu 14. Työsuhde on määräaikainen ajalla 7.8.2017 – 1.6.2018. Neljän viikon jaksotyöaika on 124 tuntia, käytännössä n.6 tuntia/päivä. Toimipisteemme on auki koulupäivinä 11-17.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu vastaavan ohjaajan työparina toimiminen; toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

Tehtävään soveltuu alan perus- tai korkeakoulututkinto (esim. lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinto, lähihoitaja, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinto, yhteisöpedagogi, sosionomi).

Etsimme ammattitaitoista ja aikaisempaa kokemusta omaavaa hyvää tyyppiä työtiimiimme. Työssä suoriutuminen edellyttää organisointikykyä, ryhmänhallintataitoja ja lapsilähtöistä työotetta Huomioimme valinnassa myös vastavalmistuvat.

Eduksi katsomme EA-koulutuksen, hygieniapassin ja ATK-taidot (Excel, Word ja internet).

Arvostamme myönteistä, rakentavaa, sitoutunutta, oma-aloitteista ja joustavaa asennoitumista työhön ja työtehtäviin.

Palkkaus on kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Työsuhteen alussa noudatetaan  neljän kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön tulee esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen työn alkua.

 

Kirjalliset hakemukset 26.5. mennessä:

Nuorisosihteeri

Vilma Suominen

vilma.suominen@tunmky.fi

Turun NMKY

Sirkkalankatu 27

20700 Turku

Turun NMKY:n valmentajat kaudella 2017-18

Kauden 2017-18 valmennusstaffit ovat hyvää vauhtia muodostumassa. Päävalmentajien lisäksi on suurimmassa osassa joukkueita valmentajat jo nyt selvillä. Staffeja tullaan täydentämään kevään aikana tarpeiden mukaan.

Kaikilla päävalmentajilla on vähintään Suomen Koripalloliiton B-lisenssi ja osalla korkein A-lisenssi. Mukana valmennuksessa Turun NMKY:ssä on paljon kokeneita valmentajia, sekä lukuisia nuorempia valmentajia. Heistä on muodostunut tulevalle kaudelle seuraavat valmennusstaffit. Joukkueet pitävät omien aikataulujen mukaisesti pelaajille ja vanhemmille tapaamiset tulevan kauden toiminnasta. Päävalmentajat ja joukkueenjohtajat tiedottavat myös kaikkia tulevan kesän toiminnasta sekä kauden aloituksesta.

Edustusjoukkue Kristika Turku
päävalmentaja Juha Ruohonen
valmentaja Mikael Salmi
valmentaja Henrik Innamaa
valmentaja Pasi Hjerppe
fysiikkavalmentaja Aaron Mierlahti

 

A-pojat 99-01
päävalmentaja Juha Ruohonen
valmentaja Mikael Salmi
valmentaja Henrik Innamaa
valmentaja Pasi Hjerppe
fysiikkavalmentaja Aaron Mierlahti

 

B-pojat 02-03
päävalmentaja Aleksi Alho
valmentaja Lauri Lähteenmäki

 

C-pojat 04-05
päävalmentaja Perttu Hytönen
valmentaja Leif Grönroos
valmentaja Jari Nikander
valmentaja Matti Lähteenmäki
valmentaja Elias Diaz Suomela

 

C-pojat harraste 04-05
Joni Hiltunen

 

Minit 06-07
päävalmentaja Mika Pitkänen
valmentaja Santeri Blomberg
valmentaja Petteri Hirvonsalo

 

Mikropojat 08
päävalmentaja Hannu Naumanen
valmentaja Petka Lehtinen
valmentaja Juho Alonen
valmentaja Alexander Henriksson

 

Mikropojat 09
päävalmentaja Hannu Naumanen
valmentaja Petka Lehtinen
valmentaja Juho Alonen
valmentaja Alexander Henriksson

 

Mikrotytöt 09-10
päävalmentaja Hannu Naumanen
valmentaja Ella Hytönen
valmentaja Laura Hamdi

 

Turun NMKY 10-11 Pikkusudet
Supermikrot 10
ohjaaja Marja Miettinen
ohjaaja Aaron Mierlahti
ohjaaja Laura Takalo
ohjaaja Friida Luukkonen
ohjaaja Bao Le
ohjaaja Jackie Tran
ohjaaja Mohamed Hersi (Muhis)
ohjaaja Viet Thong Tran
ohjaaja Tomi Mäki
ohjaaja Khiem Tran

 

AB-harraste 99-03 ja MiHi tytöt/pojat, ohjaajat vielä haussa.

SATA VUOTTA TÄYTTÄVIEN TURKULAISTEN MERIPARTIOLIPPUKUNTIEN LAHJA LAPSILLE

Sata vuotta täyttävät turkulaiset meripartiolippukunnat, mukana Turun NMKY:n Auran Tähti Pojat, tarjoavat sadalle lapselle unohtumattoman purjehduskokemuksen partioaluksilla. Lapset kutsutaan purjehtimaan Turussa torstaina 24.8.2017.

Turkuun perustettiin vuonna 1917 viisi partiolippukuntaa. Partiovuosi 2017 on näiden lippukuntien sadas toimintavuosi, jota juhlistetaan monin tavoin. Lippukuntien omien leirien ja retkien lisäksi juhlivat partiolaiset haluavat antaa lahjan lapsille, jotka eivät ole osallistuneet partiotoimintaan tai päässeet purjehtimaan.

Sata lasta kutsutaan purjehtimaan Turkussa torstaina 24.8.2017

Tapahtuma järjestetään Turussa juhlivien lippukuntien koulutusaluksilla. Tapahtumaan pyritään löytämään osallistujiksi 8-12  -vuotiaita, partiota harrastamattomia lapsia erilaisista lapsi- ja nuorisotyötä tekevistä  yhteisöistä. Tapahtuman toivotaan olevan unohtumaton elämys, joka samalla myös yhdistää veneisiin kutsuttuja lapsia.

Partiolaiset auttamassa ja rakentamassa ystävyyttä

Idea tapahtumasta syntyi Auran Tähti Poikien partiojohtaja Antti Valtolalle, kun juhlavuoden tapahtumia alettiin suunnitela jo kaksi vuotta sitten. Partiolaiset saavat harrastuksensa kautta paljon kokemuksia, joita muut lapset ja nuoret eivät välttämättä saa koskaan. Meripartiotoiminta tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia sekä kotimaassa että kansainvälisillä vesillä. Satavuotiailla lippukunnilla on tapahtuman myötä mahdollisuus tarjota tämä kokemus myös lapsille, jotka partiotoiminnan kautta ole muuten vesille pääseet. Partiolaiset haluavat toimia ja olla avuksi kaikille ihmisille sekä rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Tapahtuma on osa Suomi 100 –ohjelmaa ja sen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Sadan lapsen purjehdus on valittu Valtioneuvoston kansliassa toimivan Suomi 100 –hanken ohjelmaan. Partiolaiset ovat saaneet purjehdustapahtuman suojelijaksi tasavallan presidentti Sauli Niinistön.

Lue lisää tapahtumasta…

Turun NMKY:n kesän kestosuosikki TuNMKY-koripallokoulu on 5.-8.6.2017. Ilmoittaudu mukaan

Turun NMKY:n kesän kestosuosikki TuNMKY-koripallokoulu on 5.-8.6.2017.

TuNMKY-koriskoulu on tarkoitettu 2006 – 2011 syntyneille pojille ja tytöille. TuNMKY-koriskoulu sopii yhtä hyvin koriksessa jo mukana oleville pelaajilla, kuin uusille koriksen ystäville. Ohjelmassa on koripallon perustaitojen opettelua ja muuta liikunnallista toimintaa. Myös viime vuonna suosittu perinteisten pelien peliluola on auki aina ruokatunnin aikaan.

TuNMKY-koripallokoulun hinta on TuNMKY:n pelaajille ja jäsenille 150 euroa.  Muille osallistujille 170 euroa. Hintaan kuuluu laadukkaan koripallotaitojen opetuksen lisäksi, lounas, vakuutus, koripallo ja leiripaita.

Päivittäin ohjattua toimintaa on klo 9.00 -16.00. Ilmoittautumiseen oheisesta linkistä.  https://www.lyyti.in/TuNMKY-koripallokoulu2017

Teemu Rannikko Summer Camp 8.-9.6.2017

TEEMU RANNIKKO – SUMMER CAMP 2017 ilmoittautuminen on avattu 17.2.2017

Korisliigakenttiä hallitseva takamiesmaestro Teemu Rannikko on opastamassa uusia ”Taikureita” kesällä Turun NMKY:n leirillä.

Teemu Rannikko Summer Camp 2017 järjestetään 8.-9.6.2017 Turussa. Harjoittelu tapahtuu Samppalinnan palloiluhallissa ja sen välittömässä lähiympäristössä.

Leirin rehtorina toimii Turun NMKY:n oma kasvatti ja kauden 2015-2016 Korisliigan kolminkertainen kuukauden pelaaja sekä 2015 MVP Teemu Rannikko! Mukana myös naiskoripallon legenda Turun Riennon kasvatti Tiina Sten!

Hinta 125 €/osallistuja (Turun NMKY:n jäsen 10 € alennus, sisarukset 10 € alennus). Hinta sisältää osallistumisen, lounaan, leiripaidan, yhteiskuvan Teemun ja Tiinan kanssa sekä diplomin. Oma pallo mukaan! Muista tarkistaa, että leiriläisellä on voimassa oleva vakuutus.

Leiriläisillä mahdollisuus majoitukseen Kylpylähotelli Caribiassa. Leiriläiset saavat hotellihuoneesta -20% alennuksen / huone päivän hinnasta, alennuskoodin saa ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

 

Ilmoittautuminen sunnuntaihin 7.5.2017 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/teemu_rannikko_summer_camp_2017

Lisätietoja: puh 044-0240274 tai teemucamp@gmail.com

Harvassa on mukavat riparit

YMCA Turku järjestää vuonna 2016-17 rippikoulua kahdelle ryhmälle, joissa on yhteensä 61 rippikoululaista, 33 poikaa, 28 tyttöä. Namikan riparille hakeneita oli 114 eli noin kaksinkertainen määrä rippikouluryhmämme kokoon nähden, mikä kertoo jotakin niiden suosiosta. Näin on ollut myös aiempina vuosina jo pitkään.

Rippikouluun kuuluu leirijakson lisäksi kokoontumisia n. kerran kuukaudessa. Ryhmämme ovat kokoontuneet jo aloitusinfon, ryhmätoiminnan, lähetystyön, diakonian, kirkko- ja nuorisomusiikin ja jumalanpalveluselämän merkeissä. Näistä viimeisin on ollut jumalanpalveluselämän opetus ja kuten muissakin asioissa, me uskomme tekemällä oppimiseen. Ryhmämme toteuttivat Tuomiokirkkoseurakunnan normaaliin jumalanpalveluselämään kuuluvia viikkomessuja lauantai-iltoina 18.3. ja 1.4. Messut olivat avoimia tilaisuuksia joihin kutsuttiin erityisesti nuorten vanhempia ja kummeja. Messuissa kävi arviolta 140-160 henkeä kummassakin. Jo yli 20 vuotta voimassa olleen (mutta melko huonosti tunnetun) käytännön mukaisesti nuoret saivat ehtoollisopetusta ja kävivät halutessaan rippikouluopettajansa johdolla nauttimassa ehtoollisen messussa.

Rippikoulumme järjestetään hyvässä yhteistyössä Turun seurakuntayhtymän ja erityisesti Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Rippikoulumme keväässä onkin vielä luvassa perinteinen Tuomiokirkkopäivä, joka sisältää mm. kiipeäminen tuomiokirkon torniin. Kesällä ryhmämme kokoontuvat Harvan saareen, jossa jatkamme yhteistä matkaa hienoissa puitteissa. Opimme elämästä, kuolemasta, toisistamme ja Jumalasta meloen, kiipeillen, mietiskellen, rukoillen, keskustellen, pelaten, laulaen ja maalaten. Luvassa on myös Vihuriretki Seilin kirkkoon ja ehtoollishetki Erakkosaarella.

 

Rippikouluja järjestetään, jotta kirkon jäseneksi kastettu tietäisi mihin yhteisöön kuuluu, ja että olisimme ”valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15)

Tätä työtä tekee myös YMCA Turku osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.

TuNMKY:n edustusjoukkue Kristika Turku on oikeutettu hakemaan sarjapaikkaa koripallon I A-divisioonaan

TuNMKY:n edustusjoukkue Kristika Turku sijoittui upean kauden päätteeksi toiseksi päättyneessä koripallon 1B-divisioonassa. Sarjamääräysten mukaan finaalien hävinnyt joukkue olisi pelannut noususta 1A-divisioonaan, 1A-sarjan viimeisen joukkueen Järvenpään Koripalloseuran kanssa.

Suomen Koripalloliitto on kuitenkin hallituksen kokouksessaan 20.3. päättänyt täydentää rankingin mukaisesti 1A-divisioonaa 12 joukkueen sarjaksi pelikaudelle 2017-2018.  Tämä tarkoittaa sitä, että Kristika Turku on oikeutettu hakemaan sarjapaikkaa 1A-divisioonaan.

Sarjapaikkaa 1A-divisioonaan haetaan Suomen Koripalloliitolta 15.5 mennessä. Sarjapaikan edellytyksenä on sarjalisenssivaatimusten täyttäminen. Suomen Koripalloliiton hallitus myöntää sarjapaikat 1A-divisioonaan kesäkuun kokouksessaan.

Valmistelut on käynnistetty, jotta Kristika Turku voisi hakea sarjapaikkaa 1A-divisioonaan.

Lisätietoja asiassa antavat:

Joukkueen General Manager Ken Forslund 044-0240274 ken@kristikaturku.fi

Urheilutoiminnanjohtaja Marja Miettinen 045-2321458 marja.miettinen@tunmky.fi

ESKARIKIERTUE 9.1-3.2.2107

Turun NMKY koris toteutti yhdessä mailapelien (TVS-tennis ja sulkapalloseura Clear) kanssa lajikokeilukiertueen eskarilaisille. Lajikokeiluihin osallistui Haarlan, Martin, Moikoisten, Moision, Vasaramäen, Uittamon, Wäinö Aaltosen ja Ilpoisten eskarilaisia. Yhteensä lapsia oli liikkumassa reilusti yli 200.
Koripalloa harjoiteltiin leikkien avulla ja lapset pääsivät kokeilemaan koripallon perustaitoja: syöttelyä, kuljettamista sekä heittämistä.

Erityisen hauskaa oli korin tekeminen. Puolapuihin kiinnitettävät matalat korit mahdollistivat paljon onnistumisen iloa. Lapset olivat innokkaita ja oppivat nopeasti. Kokeilutunti kesti 45 minuuttia ja lopussa kysyttiin palautetta siitä, mitä lapset olivat pitäneet harjoitteista. Moni olisi vielä halunnut jatkaa pidempäänkin.

Eskarilaisista löytyi innostuneita koripalloilijoita ja heitä onkin näkynyt jo Pikkususien joukkueissa. Tulevaisuudessa varmasti vieläkin enemmän. Kuvissa valmentajan varusteet. Oli hieno projekti, jota on tarkoitus jatkaa vielä tänä keväänä.
Koriksen ohjaamisesta vastasi myös Pikkususien ohjaajana toimiva Laura Takalo.
Eskarikiertue on muodostunut jo osaksi koriksen perustoimintaa ja se toteutetaan yhteistyössä Turun Liikuntatoimen ja LiikU:n kanssa.