Harvassa on mukavat riparit

YMCA Turku järjestää vuonna 2016-17 rippikoulua kahdelle ryhmälle, joissa on yhteensä 61 rippikoululaista, 33 poikaa, 28 tyttöä. Namikan riparille hakeneita oli 114 eli noin kaksinkertainen määrä rippikouluryhmämme kokoon nähden, mikä kertoo jotakin niiden suosiosta. Näin on ollut myös aiempina vuosina jo pitkään.

Rippikouluun kuuluu leirijakson lisäksi kokoontumisia n. kerran kuukaudessa. Ryhmämme ovat kokoontuneet jo aloitusinfon, ryhmätoiminnan, lähetystyön, diakonian, kirkko- ja nuorisomusiikin ja jumalanpalveluselämän merkeissä. Näistä viimeisin on ollut jumalanpalveluselämän opetus ja kuten muissakin asioissa, me uskomme tekemällä oppimiseen. Ryhmämme toteuttivat Tuomiokirkkoseurakunnan normaaliin jumalanpalveluselämään kuuluvia viikkomessuja lauantai-iltoina 18.3. ja 1.4. Messut olivat avoimia tilaisuuksia joihin kutsuttiin erityisesti nuorten vanhempia ja kummeja. Messuissa kävi arviolta 140-160 henkeä kummassakin. Jo yli 20 vuotta voimassa olleen (mutta melko huonosti tunnetun) käytännön mukaisesti nuoret saivat ehtoollisopetusta ja kävivät halutessaan rippikouluopettajansa johdolla nauttimassa ehtoollisen messussa.

Rippikoulumme järjestetään hyvässä yhteistyössä Turun seurakuntayhtymän ja erityisesti Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Rippikoulumme keväässä onkin vielä luvassa perinteinen Tuomiokirkkopäivä, joka sisältää mm. kiipeäminen tuomiokirkon torniin. Kesällä ryhmämme kokoontuvat Harvan saareen, jossa jatkamme yhteistä matkaa hienoissa puitteissa. Opimme elämästä, kuolemasta, toisistamme ja Jumalasta meloen, kiipeillen, mietiskellen, rukoillen, keskustellen, pelaten, laulaen ja maalaten. Luvassa on myös Vihuriretki Seilin kirkkoon ja ehtoollishetki Erakkosaarella.

 

Rippikouluja järjestetään, jotta kirkon jäseneksi kastettu tietäisi mihin yhteisöön kuuluu, ja että olisimme ”valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15)

Tätä työtä tekee myös YMCA Turku osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.