Kerhot

Turun NMKY:n kerhot ovat sekä ns. peruskerhoja, että teemakerhoja, jolloin kerhon toiminta rakentuu jonkin tietyn aiheen ympärille. Kiipeilykerho, snorkkelikerho, kokkikurssi ovat erikoiskerhoja/kursseja, joiden lukukausimaksu on korkeampi kuin muissa kerhoissa, johtuen materiaalien tai kerhotilojen kalleudesta.

Kerhon lukukausimaksu kattaa kaikki normaalit kerhomateriaalit ja tilamaksut.
Maksulla katetaan myös toimisto- ja postikuluja. Kaikki kerholaiset on vakuutettu kerhoaikana.

Kerhojen vetäjät ovat kaikki vapaaehtoisia nuoria. He suunnittelevat yhdessä NMKY:n nuorisotyöntekijöiden kanssa kerhojen toimintasuunnitelmat ja saavat työntekijöiltä tukea kerhokertojen toteutukseen ja materiaalihankintoihin.

LISÄTIETOJA
Kerhosihteeri Henna Härkönen, henna.harkonen@tunmky.fi
puh. 050 320 1984