Musiikkiopisto

Turun NMKY:n Musiikkiopisto aloitti toimintansa syksyllä 2003. Opetus on jakautunut kahteen linjaan: kuorolinjaan ja solistiseen linjaan.

Kuorolinjalla opetus tapahtuu opistossa toimivan kahden kuoron (Tähdet Kertovat ja Aino) puitteissa ja tavoitteena yhteismusisoinnin lisäksi kuorolaulun tutkintoihin tähtäävä opiskelu.

Solistisella linjalla opiskelu perustuu pääasiassa henkilökohtaiselle ohjaukselle ja opetusta on toistaiseksi annettu yksinlaulun, pianon, viulun, huilun, kitaran  ja vaskipuhaltimien instrumenttiryhmissä.

Oppitunnin pituus: 30min
Opetuskertoja:
syksy 14krt. (360€)
kevät 16krt. (390€)
Kokeilujakso 3krt. (80€)

 Uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille kuuluu myös musiikin perusteiden opiskelu ja viikoittaisen ryhmätunnin pituus on 45 – 60 minuuttia.

Turun NMKY:n musiikkiopiston yhtenä keskeisenä tavoitteena on noudattaa niitä opetussuunnitelman perusteita joita opetushallitus on taiteen perusopetuksesta määrännyt. Tähän kuuluvat mm. oppilaan henkisen kasvun tukeminen sekä oppilaan ohjaaminen keskittyneeseen, pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn. Tärkeitä tehtäviä ovat myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutus muiden taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Tärkeä tehtävä on myös antaa opiskelijalle valmiudet läpi elämän kestävälle musiikin harrastamiselle. Tähän Turun NMKY tarjoaakin erinomaiset puitteet: yhdistyksen seitsemässä kuorossa sekä vaskipuhallinorkesterissa voi harrastaa musiikkia kaiken ikäiset, vaikka läpi elämän.