Katusovittelumenetelmää aletaan hyödyntää kiusaamisen ehkäisyssä

Turun NMKY aloittaa syksyllä 2018 uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda Turun peruskouluihin ”lisäkäsiä” kiusaamista ehkäisevään työhön. Hanke täydentää koulujen omaa kiusaamista ehkäisevää työtä tarjoamalla mahdollisuuden myös vapaa-ajalla tapahtuvaan kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen katusovittelun keinoin. Hankkeen erityisenä tarkoituksena on päästä ennaltaehkäisemään ja puuttumaan tilanteisiin jo hyvissä ajoin sekä vaikuttaa nuorten kärhämiin ja huonoihin väleihin sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen ennen kuin tilanne eskaloituu kiusaamiseksi.

– Vapaa-ajalla tapahtuva kiusaaminen heijastuu myös koulupäivään. Sovittelussa voidaan kokonaisvaltaisesti puuttua sekä nuorten keskinäisiin väleihin että häiriökäyttäytymiseen, kertoo hankkeessa sovittelukoordinaattorina aloittava Paula Nurminen. Katusovittelu tarjoaa myös mahdollisuuden kasvatukselliseen yhteistyöhön nuoren vanhempien kanssa.

Katusovittelu menetelmänä on nuoren pysäyttämistä, kun hän oireilee esimerkiksi rikkomuksilla tai häiriökäyttäytymisellä. – Tavoitteena ei ole nuoren rankaiseminen, vaan kasvattaminen ja tarvittaessa huolestuttavan kierteeseen ajautuneen nuoren pysäyttäminen ja ohjaaminen oikealle tielle. Kertoo Turun NMKY:n pääsihteeri Satu Alanen.  Asian nopea selvittäminen on nuorten kohdalla erityisen tärkeää. Katusovittelutilanteessa nuori saa myös aidosti mahdollisuuden ottaa vastuun teoistaan.

Turun NMKY aloittaa syyskuussa 2018 yhteistyössä Turun kaupungin ja Lounais-Suomen poliisin kanssa hankkeen, jossa nuorisotyön ammattilaiset tarjoavat matalan kynnyksen apua konfliktitilanteisiin tai epäiltyihin kiusaamisuhkiin nopeasti ja helposti, yksinkertaisimmillaan pelkkä soitto riittää. Helsingissä katusovittelulla on saavutettu hyviä tuloksia ja etenkin työn mahdollistama tapausten jälkiseuranta on osoittautunut erinomaiseksi työvälineeksi.

Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, joka tukee eri tavoin mm. ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa Varsinais-Suomessa. Turun NMKY:n aloittamassa hankkeessa erityisesti ennaltaehkäisevä työ ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ovat keskeisiä päämääriä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä 2017 teettämän Kouluterveyskyselyn mukaan Turussa peruskoululaiset kokevat kiusaamista eniten suurista kaupungeista. 6.3 % peruskoululaisista on kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa.