Palautekyselyn tulokset 2019

Turun NMKY:n koripallojaosto tilasi Suomen Olympiakomitealta seuratoiminnan palautekyselyn, jonka lähetimme kaikille vanhemmille, joiden lapsi/huolettava on mukana koripallotoiminnassa. Palautekyselyn vastausprosentti oli 35%, kun vastauksia oli 64 kpl. Kyselyn avulla pyrimme kehittämään seuran toimintaa ja tarkoitus on tehdä jatkossa säännöllisin välein palautekyselyitä.

Palautekyselyn 2019 tulokset:

Suomen Olympiakomitean palautekyselyn vastauksien perusteella voimme todeta, että seuran toiminta on keskiarvoisesti joka osa-alueella hyvällä tasolla. Avoimissa palautteissa rakentavaa palautetta tuli seuran yhteishengestä ja yhteisistä peliasuista, valmentajaresurssien jakautumisesta sekä joukkueiden pelisääntökeskusteluista.

 

Kyselyssä kysyttiin yleisiä kysymyksiä seurasta ja lapsen/huollettavan omasta joukkueesta tai toimintaryhmästä. Arvosteluasteikko on 1-5.

KYSYMYS KESKIARVO KYSYMYS KESKIARVO
Olen tyytyväinen lapseni ryhmän / joukkueen toimintaan kokonaisuutena (Ryhmän/joukkueen toiminta) 4,17 Lapseni urheiluharrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia (Urheiluharrastuksen kokonaiskulut) 3,62
Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin (Ohjaus ja valmennus) 4,20 Saan riittävästi tietoa ryhmän/ joukkueen toiminnasta (Tiedotus) 4,30
Lapseni ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia kilpailutilanteissa hyvin (Ohjaus ja valmennus) 3,98 Vanhempana minua kuunnellaan riittävästi päätöksistä, jotka koskettavat lastamme (Pelisäännöistä ja toimintatavoista sopiminen) 4,03
Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta (Ohjaus ja valmennus) 4,19 Ryhmämme pelisääntökeskustelut ovat olleet hyviä (Pelisäännöistä ja toimintatavoista sopiminen) 3,95
Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa (Ohjaus ja valmennus) 4,28 Sovittuja pelisääntöjä on ryhmässä / joukkueessa noudatettu hyvin. (Pelisäännöistä ja toimintatavoista sopiminen) 4,07
Lapseni ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon (Ohjaus ja valmennus) 4,17 Lapseni harjoitusmäärät ovat sopivia (Harjoitukset ja kilpailut) 4,35

 

Isot kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Jos haluat keskustella tarkemmin kyselystä tai antaa lisäpalautetta, niin ole ihmeessä yhteydessä Juha Ruohoseen juha.ruohonen (at) ymca.fi tai 0400 525 630