Turun NMKY laajentaa sovittelutoimintaa

Turun NMKY:llä on helmikuun alusta ollut käynnissä kaksi sovitteluhanketta. Viime syksystä lähtien on tehty koulukiusaamista ehkäisevää työtä, jossa sovittelu on yksi käytetyistä työmuodoista. Helmikuussa varmistui lopullisesti hankeavustuksen saaminen katusovittelumallin levittämiseen Turun seudulle.

Turun NMKY:n sovittelutoiminta kattaa hyvin monentyyppiset konfliktit ja rikkomukset, joissa alle 18-vuotiaat ovat osallisina. Sovittelijat voivat työskennellä koululuokissa, auttaa selvittämään pitkittynyttä kiusaamista, sovitella ilkivaltaa tai mitä vain alaikäisten konfliktitilannetta.

Koulukiusaamista ehkäisevä hanke on toiminut alakoululaisten parissa. Kouluissa on ollut tarvetta etenkin pienten koululaisten ryhmäyttävälle toiminnalle. Varhainen puuttuminen on tärkeää, sillä pahimmillaan lapset kantavat esikoulun ja alaluokkien kiusaamiskokemuksia mukanaan vuosikausia ja välejä ratkotaan isompina jopa pahoinpitelyin.

Katusovittelu puolestaan on nuorten konflikteihin kehitetty toimintamalli. Ajatuksena katusovitteluhankkeessa on rikkomuksilla tai häiriökäyttäytymisellä oireilevan nuoren pysäyttäminen ja kokonaisvaltainen auttaminen. Turun NMKY:n kaksi sovitteluhanketta nivoutuvat hyvin yhteen, sillä katusovittelusta muualla Suomessa saadut kokemukset osoittavat lähes jokaisella katusovitteluun osallistuvalla nuorella olevan kokemusta koulukiusaamisesta.

Yhteistyö Aseman Lapset ry:n, Varsinais-Suomen sovittelutoimiston ja poliisin kanssa on avainasemassa uudessa hankkeessa. Yhteistyötä pohjustettiin jo viime syksynä, jolloin Aseman Lapset koulutti monta Turun NMKY:n työntekijää katusovittelijoiksi. Koulutukseen osallistui myös kaksi sovittelutoimiston sovitteluohjaajaa. Kuvan ilmeistä huomaa, että kaikki olivat tyytyväisiä päivän antiin.

Turun NMKY:n sovittelutoimintaa rahoittavat STEA ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.