Yhteinen pelitapa ohjaamaan Turun NMKY:n valmennusta

Turun NMKY:ssä on aloitettu työ seuran yhteisen pelitavan luomiseksi. Pohja työlle luotiin seuran valmentajien työnohjaukseen osallistuneiden toimesta. Mukana tässä vaiheessa olivat Aleksi Alho, Petka Lehtinen, Lauri Lähteenmäki, Hannu Naumanen ja Mika Pitkänen sekä työnohjauksen ohjaajana toiminut urheilutoiminnanjohtaja Maikku Miettinen. Työryhmä esitteli pelitavan sisällön valmentajien tapaamisessa 5.3.2018. Nyt työtä jatketaan yhdessä kaikkien valmentajien voimin. Yhteisen pelitavan luominen vaatii valmentajien yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtoa, väittelyä ja perusteluja. Se vaihe on alkanut ja jatkuu seuraavissa valmentajien tapaamisissa huhti- ja toukokuussa.

Yhteisen pelitavan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kesken. Yhteinen pelitapa helpottaa yhteistä harjoittelua sekä valmennuksesta ja opettamisesta puhumisesta. Lisäksi se mahdollistaa seuran identiteetin kehittämisen, pelaajien kasvamisen taitavammiksi ja paremmin peliä ymmärtäviksi koripalloilijoiksi. Pelitapa on tarkoituksella väljä. Siihen on tällä hetkellä kirjattuna keskeisiä periaatteita, jotka pitää näkyä esimerkiksi hyökkäyspelissä. Valmentajalle annetaan tilaa näiden periaatteiden puitteissa toimia oman joukkueensa kanssa heille parhaalla mahdollisella tavalla.

Otsikkotasolla pelitavassa on mukana puolustuspelaaminen, siirtymähyökkäys, hyökkäysalueen toiminta 5 vs. 5. Taidoista mukana on havainnointi, reagointi ja toiminta sekä pallon haltuun saavan pelaajan erilaiset mallit. Näiden asioiden parissa työ jatkuu koripallokentällä ja keskusteluissa. Ajatuksena on lisätä pelitapaan hyökkäämisen automaatiot, palloskriiniin malleja ja monipuoliset viimeistelytaidot.

Lisätietoja pelitavasta valmennuspäällikkö Hannu Naumaselta. Puh. 050 411 2281, email. hannu.naumanen@tunmky.fi