Toiminta-aika ja toimintamaksut

Olemme avoinna koulupäivinä (ma-pe) klo 11.00 – 17.00 välisenä aikana. Lapset saapuvat kerhoon itsenäisesti. Vanhemmat tai sovittu huoltaja hakee lapsen toiminnasta. Sovittaessa lapsi voi lähteä kotiin omatoimisesti. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.

Turun kaupungin vahvistamat aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksut 1.8.2016 alkaen:
Iltapäivätoiminta klo 11.00 – 15.00 92€
Iltapäivätoiminta klo 11.00 – 17.00 110€

Perhe voi valita parhaiten tarpeitaan vastaavan toiminta-ajan. Aikaa valitessa tulee kuitenkin huomioida, että valittua toiminta-aikaa voi lyhentää ainoastaan vuoden vaihteessa. Toimintamaksu sisältää ohjauksen, toiminnan ja materiaalien lisäksi välipalan sekä tapaturmavakuutuksen. Turun kaupungin sivistystoimiala vastaa toiminnan laskuttamisesta.

Toiminta on kuukausiveloitteista eikä esimerkiksi yksittäisiä vapaapäiviä kompensoida laskussa. Maksua ei peritä, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden (lääkärintodistus). Kun lapsi on muun kuin sairautensa vuoksi poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea asiakasmaksusta huojennusta tai vapautusta. Lisätietoja asiakasmaksun huojennuksen tai vapautuksen hakemiseen löytyy osoitteesta www.turku.fi/ippe.

Mikäli paikka iltapäivätoiminnassa halutaan irtisanoa, tulee se tehdä kirjallisesti lopetusta edellisen kuukauden aikana. Muutoslomake aamu- ja iltapäivätoimintaan löytyy osoitteesta www.turku.fi/ippe. Lomake tulee palauttaa omaan toimipisteeseen.