Kerhot

Turun NMKY:n kerhot ovat toiminnallisia teemakerhoja eli kerhon toiminta rakentuu jonkin tietyn aiheen ympärille, kuten kiipeily- ja snorkkelikerho.

Kerhon lukukausimaksu kattaa kaikki normaalit kerhomateriaalit ja tilamaksut.
Maksulla katetaan myös toimisto- ja postikuluja sekä kerhonjohtajien palkkiot. Kaikki kerholaiset on vakuutettu kerhoaikana.

Kerhojen vetäjät ovat kaikki vapaaehtoisia nuoria. He suunnittelevat yhdessä NMKY:n nuorisotyöntekijöiden kanssa kerhojen toimintasuunnitelmat ja saavat työntekijöiltä tukea kerhokertojen toteutukseen ja materiaalihankintoihin.

LISÄTIETOJA
Mika Wallin, mika.wallin@ymca.fi
puh. 050 597 6030