Katusovittelu

Katusovittelua nuorten konflikteihin ja rikoksiin

Katusovittelu on rikoksilla ja muulla huolta aiheuttavalla käyttäytymisellä oireilevan nuoren pysäyttämistä ja kokonaisvaltaista auttamista. Turun NMKY kehittää katusovittelumallia hankerahoituksen turvin Turussa ja lähikunnissa yhteistyökumppaniensa kanssa.

Katusovittelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Katusovitteluun sopivia juttuja ovat mm. nuorten ilkivalta, lievät asianomistajarikokset, kiusaaminen ja riidat. Syyllistäminen ja rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun, vaan tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä.

Turun NMKY:llä on kaksi päätoimista katusovittelijaa. He sovittelevat nuorten rikos- ja riita-asioita Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa vapaaehtoisen sovittelijan työpareina. Tällöin itse sovitteluprosessi menee täysin sovittelutoimiston käytänteiden mukaisesti, mutta sovittelun jälkeen nuorella ja/tai hänen perheellään on mahdollisuus saada tukea eri asioihin NMKY:n kasvatusalan ammattilaisilta.

Katusovitteluun voi ohjautua juttuja myös hyvin matalalla kynnyksellä suoraan esimerkiksi kouluista tai poliisista. Tällöin sovittelijoina toimivat NMKY:n omat katusovittelijat ja sovittelutapaamiset järjestetään pääsääntöisesti NMKY:llä.

Katusovittelua kehitetään STEA:n hankerahoituksella. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat edustajat Varsinais-Suomen sovittelutoimistosta, poliisista, Rikosuhripäivystyksestä, Aseman Lapset ry:stä, THL:stä ja Turun NMKY:stä.

Lisätietoa katusovittelusta löytyy mm. täältä. Aseman Lapset ry on tuonut katusovittelumallin aikoinaan Norjasta Suomeen ja levittää mallia kouluttamalla jatkuvasti uusia katusovittelijoita ympäri Suomea ja olemalla mukana erilaisissa kehittämisverkostoissa.

NMKY:n katusovittelijoiden yhteystiedot:

Paula Nurminen
p. 050 340 6703 paula.nurminen@ymca.fi

Vilma Suominen
p. 044 292 9898 vilma.suominen@ymca.fi

katusovittelu_esite (pdf)