Katusovittelu

Turun NMKY on saanut STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) kolmivuotisen rahoituksen (2019-2021) katusovittelutyön käynnistämiseen Turun alueella. Katusovittelu on rikoksilla ja muulla huolta aiheuttavalla käyttäytymisellä oireilevan nuoren pysäyttämistä ja kokonaisvaltaista auttamista. Sovittelussa tuetaan sekä nuorta uhria että nuorta tekijää ja heidän perheitään – huoltajat ovat mukana sovitteluprosessissa.

Katusovittelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ja erityisesti alle 15-vuotiaille, jotka eivät ole rikosoikeudellisesti  vastuussa teoistaan. Katusovitteluun sopivia juttuja ovat mm. ilkivalta, lievät asianomistajarikokset, kiusaaminen ja riidat. Syyllistäminen ja rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun, vaan tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä. Onnistuneimmillaan sovittelu on kasvattava kokemus, jossa nuori ottaa vastuuta teostaan ymmärtämällä, millaiset seuraukset sillä on.

Katusovittelua toteutetaan jo monella muulla paikkakunnalla Suomessa ja sillä on hyviä tuloksia nuorten uusintarikosten ehkäisyssä. Turun alueella NMKY käynnistää katusovittelua yhteistyössä Ankkuri-toiminnan, Varsinais-Suomen sovittelutoimiston ja Aseman Lapset ry:n kanssa. Aseman Lapset on tuonut koko mallin Suomeen Norjasta ja kouluttanut kasvatusalan ammattilaisia katusovittelijoiksi monella paikkakunnalla. Turun NMKY:llä yli kymmenellä työntekijällä on katusovittelukoulutus.

Lisätietoja:

Paula Nurminen
p. 050 340 6703 paula.nurminen@ymca.fi

Vilma Suominen
p. 044 292 9898 vilma.suominen@ymca.fi

katusovittelu_esite (pdf)