Koulusovittelu

NMKY:n sovittelutoiminta 

Turun NMKY aloitti 1.9.2018 hankkeen, jossa puututaan lasten ja nuorten välisiin konflikteihin ja kiusaamiseen katusovittelun keinoin. Kohderyhmänä vuoden kestävässä hankkeessa ovat peruskouluikäiset. Sovitteluissa ovat aina mukana myös lasten ja nuorten huoltaja(t).

NMKY:n sovittelijat ovat käytettävissä tilanteissa, joihin  koulujen oma kiusaamista ehkäisevä työ ei yllä. Näitä ovat esimerkiksi vapaa-ajalla oppilaiden välillä tapahtuvat asiat ja pitkittyneet koulukiusaamisjutut.

Käytännössä sovittelu toimii siten, että jokin taho, useimmiten koulu, ohjaa sovitteluun jutun. NMKY:n katusovittelijat ottavat yhteyttä osapuoliin ja tapaavat heidät ja heidän vanhempansa ensin erikseen ja myöhemmin yhdessä saman pöydän ääressä. Sovittelijoita on aina paikalla kaksi. Tapaamisissa käydään tapahtunutta läpi Aseman Lapset ry:n kehittämän katusovittelumallin mukaisesti.

Sovittelussa tärkeintä on se, että kaikki osapuolet saavat rauhassa kertoa omat näkemyksensä tapahtuneesta ja tulla kuulluksi. Sovittelussa ei syyllistetä ketään tai mietitä rankaisukeinoja, vaan keskitytään parempaan tulevaisuuteen. Sovittelu on vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret tuntevat saavansa reilun kohtelun, kykenevät asettumaan toisen osapuolen asemaan ja ottaa vastuuta omista tekemistään ja sanomisistaan. Sovittelun päätteeksi voidaan laatia myös kirjallinen katusovittelusopimus. Aikuiset eivät koskaan päätä ratkaisusta, vaan lapset ja nuoret tekevät sen itse.

Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Lounais-Suomen poliisi, Aseman Lapset ry ja Turun kaupungin sivistystoimiala ja Varsinais-Suomen sovittelutoimisto.

Sovittelukoordinaattori
Paula Nurminen
p. 050 340 6703

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi @ ymca.fi

Osoitteemme: Sirkkalankatu 27 B 39, 20700 Turku 

Kouluesite

Kiusaamisen ehkäisy katusovittelun keinoin