Koulusovittelu

Koulukiusaamisen ehkäisy katusovittelun keinoin 

Turun NMKY aloitti 1.9.2018 hankkeen, jossa puututaan koulukiusaamiseen katusovittelun keinoin. Sovittelu sopii peruskouluikäisten keskinäisten kärhämien ja kiusaamisen selvittämiseen.  

Hankkeen apu sopii tilanteisiin, joihin koulujen oma kiusaamista ehkäisevä työ ei yllä. Näitä ovat esimerkiksi vapaa-ajalla tai koulumatkoilla tapahtuvat asiat. Toisaalta sovittelijat voivat toimia myös yhteistyössä poliisin kanssa silloin, kun tilanteesta on jo ilmoitettu poliisille. 

Sovittelussa autetaan sekä kiusattua että kiusaajaa ja tarvittaessa heidän perheitään. Katusovittelussa puututaan oireilevan tai uhrina olleen nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Jokaisella osapuolella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada apua ja ohjausta.  

Sovittelutyö perustuu kaikkien osapuolten suostumukseen. Puolueeton sovittelija auttaa tilanteissa, joissa osapuolien ja mahdollisesti heidän ja koulun välille pitää uudestaan rakentaa luottamusta. Sovittelut tapahtuvat koulussa tai NMKY:n omassa tilassa Sirkkalankadulla. Läsnä voivat olla sekä nuoret että heidän vanhempansa. Sovittelussa etsitään yhdessä ratkaisua ja sovitaan jatkotoimista. Sovittelijat myös seuraavat yhdessä sovittujen asioiden toteutumista ja sovittelua jatketaan tarpeen vaatiessa.  

Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Toiminta-aikaa on vuosi. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Lounais-Suomen poliisi, Aseman Lapset ry ja Turun kaupungin sivistystoimiala ja sovittelutoimisto.

Sovittelukoordinaattori
Paula Nurminen
p. 050 340 6703

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi @ ymca.fi

Osoitteemme: Sirkkalankatu 27 B 39, 20700 Turku 

Kiusaamisen ehkäisy katusovittelun keinoin