Valmennus

Missio

Turun NMKY toteuttaa Turun alueella hyvin ohjattua ja johdettua koripallotoimintaa, joka on tavoitteellista, haastavaa, hauskaa ja kunkin osaamiselle ja motivaatiolle sopivaa.

Visio

Turun NMKY:n tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä pelata valtakunnallisesti parasta juniorikoripalloa ja tarjota paikallisesti kiinnostavaa ja laadukasta seuratoimintaa. Valtaosaltaan omista kasvateista koostuva edustusjoukkue pelaa menestyvää ja kiinnostavaa koripalloa valtakunnallisessa sarjassa.

Arvot: ilo, koulutus/viisaus, ystävyys/kaveruus, oikeudenmukaisuus, tavoitteellisuus

Slogan

Empowering young people, YMCA maailmanliiton mukaisesti

Koripallotoiminnan tavoitteena on ottaa mukaan kaikki koripallosta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset ja tarjota jokaiselle mukaan tulevalle oman osaamisensa ja motivaationsa mukaista laadukasta koripallotoimintaa. Kilpa- ja huippu-urheilussa tavoitteena on kasvattaa pelaajia, jotka pärjäävät aikuisiässä.

Turun NMKY – koripallo, valmennuksen yleiset linjaukset junioritoiminnassa

Turun NMKY:ssä pelaaja pelaa ja harjoittelee oman ikäluokan joukkueessa. Vanhemman tai nuoremman ikäluokan kanssa harjoittelu ja pelaaminen käsitellään tapauskohtaisesti valmennuspäällikön sekä molempien ko. ikäluokkien päävalmentajien kesken.

Pikkususijoukkueet
Pikkususijoukkueisiin ohjataan kaikki päiväkoti-ikäiset ja ensimmäisellä luokalla olevat aloittelevat koripallon harrastajat. Pikkususijoukkueissa toimintaa toteutetaan kerran viikossa.

Mini- ja mikrojuniorit
Mikrojuniorit ovat peruskoulun toisella ja kolmannella luokalla. Minijuniorit ovat neljännellä ja viidennellä luokalla. Mikro- ja minijuniorijoukkueet toimivat myös aloittelevien lasten sisääntulojoukkueina. Kaikki halukkaat, joukkueiden toimintasääntöjä noudattavat lapset otetaan toimintaan mukaan. Ryhmiä tehdään lisää lasten koripallon aloittamisajankohdan ja iän mukaan valmentajaresurssien puitteissa. Yhden ryhmän maksimikoko on 25 lasta. Ohjausta ja valmennusta eriytetään harjoitusten sisällä siten, että toimintaa voidaan toteuttaa kunkin osaamisen ja motiivien mukaan. Mikrojunioreiden päävalmentaja vastaa kaikkien mikrojuniorijoukkueiden toiminnasta. Minijunioreiden päävalmentaja vastaa kaikkien minijuniorijoukkueiden toiminnasta.

Mikro- ja minijunioreissa kaikki joukkueen toimintasääntöjä noudattavat lapset osallistuvat pelitapahtumiin ja pelaavat kokoonpanossa ollessaan. Peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Sarjoihin ja turnauksiin osallistuvia joukkueita voidaan muodostaa lasten pelitaitojen ja motivaation mukaisesti.

Mikrojunioreissa toiminnan tavoitteena on huomioida kaikki lapset siten, että kipinä koripallon pelaamiseen ja harjoitteluun voi syntyä. Harjoittelun ja pelaamisen painopiste on monipuolisissa motorisissa perustaidoista ja lajin perustaidoissa, joita kehitetään leikinomaisissa harjoituksissa.

Minijunioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on edelleen motorisissa perustaidoissa, mutta myös lajitaitojen ja pelitaitojen kehittäminen lisääntyy. Laji-innostuksen kasvattamien ja uusien pelaajien ottamien ja sopeuttaminen ryhmään erilaisista valmiuksista huolimatta on ensiarvoisen tärkeää.

C-juniorit
C-juniorit ovat peruskoulun kuudennella ja seitsemännellä luokalla. C-pojissa voidaan tehdä erillisiä harjoitusryhmiä osaamisen ja motivaation mukaan. Ikäluokan talentit ohjataan koripalloluokalle yläkouluun. Ikäluokan päävalmentaja vastaa kaikkien pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta.

C-junioreissa kaikki joukkueen toimintasääntöjä noudattavat pelaajat osallistuvat pelitapahtumiin ja pelaavat kokoonpanossa ollessaan. Peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

C-junioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on kunto-ominaisuuksien kehittäminen ikään sopivalla tavalla sekä laji- ja pelitaitojen kehittäminen. Pelaajien kannustaminen omaehtoiseen monipuoliseen liikkumiseen on myös tärkeää. Erot joukkueen taitotasossa voivat olla suuria, johtuen osaltaan pelaajien biologisesta kasvusta ja kehityksestä ja siksi valmennuksen eriyttämiseen ja ryhmien koossa pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Murrosiän mukanaan tuomien haasteiden huomioiminen parantaa onnistumisen edellytyksiä.

B-juniorit
B-juniorit ovat peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Ikäluokan päävalmentaja vastaa kaikkien pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta. Kaikille, jotka harjoittelevat tavoitteellisesti pyritään tarjoamaan mahdollisuus harjoitella kilparyhmässä. Ikäluokan talentit ohjataan urheilulukioon.

Pelaavaan kokoonpanon kuuluvat joukkueen sääntöjä noudattavat joukkueen pelaajat saavat peliaikaa jokaisessa ottelussa. Paikka pelaavaan kokoonpanoon ja peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

B-junioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on kunto-ominaisuuksien kehittäminen ikään sopivalla tavalla sekä laji- ja pelitaitojen kehittäminen. Murrosiän mukanaan tuomien haasteiden huomioiminen parantaa onnistumisen edellytyksiä.

A-juniorit
A-juniorit ovat toisen asteen koulutuksessa. Ikäluokan päävalmentaja vastaa pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta.

Pelaavaan kokoonpanon kuuluvat joukkueen sääntöjä noudattavat joukkueen pelaajat saavat peliaikaa jokaisessa ottelussa. Paikka pelaavaan kokoonpanoon ja peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

Joukkueen urheilullisen menestyksen lisäksi harjoittelussa korostuu yksilön eri ominaisuuksien, peli- ja lajitaitojen kehittäminen ja sen varmistaminen, että harjoittelu valmistaa mahdollisuuteen edetä edustusjoukkueeseen.

A-ja B-harraste

Toimintaan mukaan ovat tervetulleita kaikki urheiluseurassa, koulussa tai pihapeleissä peruskoripallotaidot hankkineet nuoret.  Joukkue ei osallistu virallisiin sarjoihin. Harjoitukset ovat pääsääntöisesti pelaamista ja perustaitojen kertaamista osallistujien omien toiveiden mukaisesti. Toimintaa on kerran viikossa.