Erityisryhmien bändiopetus

Erityisryhmien bänditoiminnassa tarjotaan soitonopetusta bändisoittimissa: kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet ja laulu. Ryhmämuotoinen opetus yksilöidään jokaisen kohdalla erikseen huomioiden yksilölliset valmiudet ja haasteet. Yhteismusisointi tarjoaa mahdollisuuden musiikista nauttimiseen, itseilmaisuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Metodina kuvionuotit. Bändisoiton aloittaminen ei edellytä aiempaa musiikkitaustaa.

Opetus jakautuu syys-sekä kevätlukukauteen.
Oppituntien pituus 60min.

Opetuskertoja:

Syksyllä 14krt. (230€)
Keväällä 16krt. (260€)
Kokeilujakso 3krt. (80€)

Uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

Opetus on asiakkaan itsensä kustantamaa harrastetoimintaa. Oppilas sitoutuu opetukseen lukukausi kerrallaan. Muutoksista voidaan sopia tapauskohtaisesti. Kuljetuksien ja aikataulujen organisoimiseksi musiikkiopiston ja toimintakeskuksien yhteistyö on tärkeää. Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu Turun NMKY:n Lyyti palvelun kautta. tästä

AIKASEMMASTA TIEDOSTA POIKETEN OPETUS TAPAHTUU TURUN NMKY:N OMISSA TILOISSA. SIRKALANKATU 27. 

Taru Nevavuori Musiikkiterapeutti
040-5045456 taru@nevavuori.fi