Tukea maksuihin

Turun NMKY:n toiminta on avointa kaikille ja mahdollistaaksemme osallistumisen myös vähävaraisempien perheiden lapsille, tulemme vuonna 2018 ohjaamaan toimintaan saatua kohdennettua rahoitusta vähävaraisten lasten harrastustoiminnan tukemiseen niin kerho-, leiri- kuin muissakin kustannuksissa.

Tuki myönnetään perustellusta esityksestä joka osoitetaan kunkin toiminnan toiminnanjohtajalle ja käsitellään johtoryhmässä. Tukeen sisältyy aina jonkinsuuruinen omavastuuosuus.

Lisätietoa:

Pääsihteeri Satu Alanen
satu.alanen ( at ) ymca.fi
040 828 9799