Mikä Namika?

YMCA – NMKY

Empowering Young People – Lasten ja nuorten kasvun ja osallisuuden tukeminen

YMCA (NMKY) on kansainvälinen järjestö, maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike. NMKY:n tarkoituksena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämisessä henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä. Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Turun NMKY tarjoaa avointa ilta- ja viikkotoimintaa, mm. liikuntaa, musiikkia, partiota, tapahtumia, kursseja, sekä leirejä – kaikenikäisille – miehille ja naisille. Sosiaalitoiminta tukee ammatillisesti ja kehittää järjestölähtöistä auttamista. Turun NMKY:n toiminnan piirissä on noin 2500 lasta, nuorta ja aikuista.

Turun NMKY tarjoaa toimintaa monipuolisesti Turussa ja lähialueilla yhteensä noin 30 toimipisteessä. Jäsenmaksun maksaneita yli 16-vuotiaita on noin tuhat, mutta toimintaan osallistuu yli 2000 lasta, nuorta ja aikuista, osallistujien ikäjakauma on 7-97 vuotta.

Mitä me teemme?

Yhdistyksen nuorisotoiminta tarjoaa tuhatpäiselle nuorisojoukolle terveitä mahdollisuuksia harrastaa, toteuttaa ja kasvaa vastuuseen. Otamme toiminnassamme huomioon toimintaympäristössämme tapahtuneet nuorten elinolojen muutokset. Ne antavat toisaalta aihetta entisestään tehostaa monipuolista harrastetoimintaamme ennaltaehkäisevänä toimintana ja toisaalta lisätä toimintojemme sosiaalista ulottuvuutta.

Turun NMKY:n toiminta tapahtuu osastojen ja jaostojen harraste- ja lajikohtaisen toiminnan kautta ja jatkamalla verkostoitumista muiden järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Tällöin pyrkimyksenä on ammattitaidon keskittäminen erityisosaamista vaativiin tilanteisiin, henkilöresurssien lisääminen yhteistoiminnan ja projektien kautta sekä NMKY:n infrastruktuurin kohentaminen yhdistyksen ulkopuolisen rahoituksen avulla. Sisällöllisessä kehittämisessä pyritään yhdistyksen monipuolisen toiminnan ja tarjonnan tuotteistamiseen ja kustannusvastaavuuteen.

Turun NMKY:n toiminta jakautuu neljään päätoimintamuotoon:

Nuorisotyö –

lapsi- ja perhetoimintamuodot, partio, rippikoulut ja ohjaajakoulutukset sekä lukuisat eri harrastelajien kerhot ja toimintaryhmät

Musiikki –

Turun NMKY:ssa toimii musiikkiopisto, 3 kuoroa ja vaskipuhallinyhtye

Liikunta –

TuNMKY koris, kuntokämppä, suunnistusjaosto ja sukellusjaosto

Sosiaalitoiminta –

Tukiasunnot nuorille Turussa, Raisiossa, Raumalla ja Salossa, Maahanmuuttajapalvelut, Kohtaamispaikkatoiminta nuorille