Tasku

Elämää ja arkea yhdessä eteenpäin

NMKY-TASKU on perustettu vuonna 1990 ja se toimii lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sektoreilla.

TASKU muodostaa tuetun asumisen yhteisön, jossa nuoren kanssa keskitytään elämänhallinnnan kysymyksiin ja itsenäisen arjesta selviytymisen harjoitteluun.

TASKU tarjoaa fyysisiltä puitteiltaan erinomaiset mahdollisuudet tavanomaisen perusarjen, elämänhallinnan ja asumisen harjoitteluun, yhdistettynä ammatilliseen sosiaaliseen tukeen. Asunnot sijaitsevat Turun, Raision, Salon ja Rauman keskustoissa, tavallisissa kerrostaloissa. Toiminnassa ja asumisessa voidaankin tehokkaasti hyödyntää normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita. Peruskäsitteitä toiminnassa ovat koti, arki ja arjen suuntaaminen. Toiminta on luonteeltaan käytännönläheistä ja perustuu luotettavan ja kestävän suhteen muodostumiseen nuoren ja tukiperheen välille.

TASKU tarjoaa myös perhetukiasumista nuorille äideille ja heidän lapsilleen. Tällöin haasteena normaalin itsenäistymisen rinnalla on kasvu vanhemmuuteen.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.arkihaltuun.fi